• Budownictwo przemysłowe
  • Prace elektryczne
  • Doradztwo

Firma SL Service z siedzibą w Warszawie rozpoczęła swoją działalność w 2006 r. W toku swej działalności wyspecjalizowała się w szerokim zakresie prac interwencyjnych o charakterze budowlanym i elektrycznym. Wśród obsługiwanych obiektów dominują stacje paliw. W sposób ciągły pracujemy dla sieci Shell i BP. W przeszłości pozyskaliśmy też doświadczenie na stacjach Lukoil i Q8

Jesteśmy firmą solidną, wiarygodną oraz w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań remontowych i budowlanych, oferującą najwyższej jakości usługi serwisowe w dziedzinie obsługi usterek, montażu, konserwacji instalacji elektrycznych i oświetlenia. Usuwamy awarie hydrauliczne, instalacji gazowych, co oraz konstrukcji lekkich i elementów oznakowania oraz reklamy. W przypadku eliminowania uszkodzeń spowodowanych przez sprawców znanych wykonujemy stosowną dokumentację i kosztorysy powykonawcze wymagane przez firm ubezpieczeniowe. Ta część naszej działalności ma charakter reakcyjny określony priorytetem zleceniodawcy. Czas naszej reakcji w przypadku awarii aktywności obiektu lub stwarzających zagrożenie dla osób i mienia jest czasem działania natychmiastowym we wszystkie dni tygodnia.

Równolegle z pracami reakcyjnymi w zakresie naszej działalności jest wykonawstwo ogólnobudowlanych prac remontowych, modernizacyjnych, hydraulicznych i naprawczych na budynkach. Oferujemy usługi związane z pracami wykończeniowymi wnętrz oraz elewacji zewnętrznych wraz z elementami identyfikacji wizualnej. Dostarczamy i montujemy elementy małej architektury.

Specjalizujemy się w wykonawstwie zleconych nam prac w przestrzeni obiektów czynnych. Podobnie nasza realizacja remontów i modernizacji nawierzchni manewrowych wykonywana jest z jak najmniejszym ograniczeniem dla funkcjonowania placówek . Dzięki wieloletniej sprawdzonej współpracy z firmami podwykonawczymi jesteśmy w stanie jako generalny wykonawca zrealizować każde zadanie budowlane.

Posiadamy doświadczenie i stosowne uprawnienia dla wykonywania wymaganych prawem budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego budynków oraz przeglądów i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej i urządzeń, pomiarów parametrów oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i stanowisk pracy.

Polityką naszej firmy jest prowadzanie i ciągłe doskonalenie Systemu organizacji i środowiska pracy w wysokim poziomie bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią fundament naszych działań. Jednakowo dbamy też, by nasze prace były właściwe i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Nasze usługi kierujemy głównie do obiektów usługowych i użyteczności publicznej, współpracujemy tylko z podmiotami gospodarczymi.

W przypadku zainteresowania nasza firmą – prosimy o kontakt - przedstawimy szczegółowy zakres prac jak również listę zrealizowanych inwestycji.